iul. 5, 2023
488 Views
0 0

Un proiect binevenit: PROeducație – Program de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Postat de

Copiii din România au dreptul la o viață fericită și la educație…din păcate nu toți sunt în această situație ideală. Există mulți copii a căror viață înseamnă greutăți de la vârste fragede și, foarte grav, abandonul școlar. Aceste lucruri se întâmplă cu precădere în rândul familiilor cu posibilități financiare mici, din medii sociale defavorizate și familii unde un părinte sau ambii părinți sunt plecați din țară. Pentru acești copii, a fost creat proiectul  “ PROeducație – Program de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. Pe site-ul www.proiect-proeducatie.ro există mai mutle informații pentru cei interesați. Să vedem însă ce efecte pozitive și în ce constă un astfel de proiect: 

1. Combaterea abandonului școlar: În societatea noastră, abandonul școlar devine tot mai evident și necesită atenție deosebită. Există numeroși factori care contribuie la acest fenomen, un aspect semnificativ al abandonului școlar fiind reprezentat de copiii ai căror părinți lucrează în străinătate. Părinții pleacă în căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite, pentru a asigura un trai mai bun familiilor și copiilor lor. Din nefericire, copiii lăsați acasă se confruntă adesea cu probleme de ordin social și educațional.

2.Măsuri integrate pentru prevenirea abandonului școlar: Proiectul își propune să ofere o mulțime de măsuri în acest sens și asigurarea unor oportunități egale pentru un număr de 270 de copii și elevi a căror situație familială implică părinți plecați la muncă în străinătate. Acești copii și elevi provin din categorii vulnerabile, cu accent pe cei care fac parte din minoritățile etnice, trăiesc în mediul rural sau în comunități dezavantajate din punct de vedere socio-economic.

3. Sporirea participării la actul de învățământ: unul din scopurile principale ale proiectului este de a crește participarea acestor copii și elevi la învățământul preșcolar și școlar și de a reduce abandonul. Pentru atingerea acestui obiectiv, se vor implementa măsuri și intervenții menite să ofere copiilor și elevilor acces la educație și oportunități egale, indiferent de situația familială și de contextul socio-economic dificil în care se află.

4. Acțiuni planificate: Proiectul propune furnizarea de sprijin educațional suplimentar pentru copiii și elevii implicați, inclusiv programe de învățare remedială și activități extracurriculare. De asemenea, se va oferi asistență și consiliere pentru dezvoltarea abilităților sociale și emoționale, astfel încât acești copii să poată face față mai bine provocărilor și dificultăților din viața lor.

5. Colaborare cu familiile și comunitatea: Proiectul va aduce cu sine și o strânsă colaborare cu părinții sau rudele care se ocupă de copii, oferindu-le sprijin și informații despre importanța educației și modalitățile de sprijinire a copiilor în parcursul școlar. Vor fi organizate ateliere și sesiuni de formare pentru părinți, în vederea dezvoltării abilităților de parenting și a creșterii implicării în educația copiilor lor.

6. Crearea unui mediu favorabil: Va exista o colaborare strânsă cu autoritățile locale și comunitatea pentru a crea un mediu propice în școli și în comunități, astfel încât copiii și elevii să beneficieze de condiții adecvate de învățare și dezvoltare. Se vor identifica și implementa strategii pentru combaterea discriminării și promovarea incluziunii sociale, astfel încât toți copiii și elevii să se simtă acceptați și sprijiniți în parcursul lor educațional.

7. Dezvoltarea parteneriatelor cu instituții de învățământ și alte entități responsabile: Vor există parteneriate stabile în acest sens alături de instituțiile și entitățile responsabile de educația copiilor cu părinți plecați în străinătate, inclusiv organizații neguvernamentale și instituții publice locale. Se va oferi sprijin educațional pentru stimularea participării și prevenirea abandonului școlar, inclusiv activități și programe specifice pentru dezvoltarea abilităților de comunicare și limbaj la copiii preșcolari, precum și sesiuni de dezvoltare a abilităților sociale legate de învățare pentru elevii din diferite niveluri de învățământ. În plus, vor fi organizate activități recreative și de socializare, cum ar fi tabere tematice și ateliere de creație, pentru a oferi copiilor și elevilor oportunități de implicare în activități distractive și educative în afară mediului școlar.

8. Sprijin material și campanii de conștientizare: Se vor acorda subvenții lunare în valoare de 100 lei pentru fiecare copil, timp de 18 luni, pentru a sprijini familiile cu părinți plecați în străinătate în satisfacerea nevoilor esențiale ale copiilor. De asemenea, se vor organiza campanii de informare și conștientizare prin elaborarea și distribuirea unei broșuri informative, organizarea de evenimente de informare și conștientizare și desfășurarea unei campanii online. Scopul este de a atrage atenția asupra situației copiilor cu părinți plecați în străinătate și de a promova sprijinul și înțelegerea față de această problemă.

Prin implementarea acestor măsuri și activități, se urmărește:

   – Implicarea a 50 de copii preșcolari în activități de dezvoltare a abilităților de comunicare și limbaj.

   – Participarea a 220 de elevi la sesiuni de dezvoltare a abilităților sociale legate de învățare.

   – Implicarea a 220 de persoane în sesiuni de activități de învățare emoțională.

   – Consilierea și informarea a 270 de elevi în cadrul serviciilor psiho-sociale de sprijin.

   – Organizarea a 22 de tabere tematice, în care să fie implicați 220 de elevi.

   – Desfășurarea a două ateliere de creație, cu participarea a 50 de copii preșcolari.

   – Acordarea a 270 de subvenții lunare timp de 18 luni, în valoare de 100 lei/copil.

   – Implicarea a 270 de tutori/părinți/persoane responsabile în activități de consiliere parentală.

   – Organizarea a 27 de evenimente de informare și conștientizare.

   – Desfășurarea unei campanii online de informare și conștientizare.

Prin atingerea acestor rezultate, inițiatorii proiectului speră la o îmbunătățire a ratei de participare în învățământul preșcolar și școlar în rândul acestor copii. De asemenea, se dorește reducerea ratei de abandon timpuriu al școlii prin sprijinirea participării la învățământul primar și secundar și prin implementarea unor măsuri integrate de prevenție pentru copiii și elevii cu părinții plecați în străinătate.

Categorii:
Uncategorized
kontento.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *